Těžká břemena

Musíte přestěhovat těžké břemeno? Nedokážete s ním pohnout? Jsou někdy situace, kdy je třeba přestěhovat či přesunout například klavír, pianino, sochu, nebo trezor. Toto jsou specifické úkony, kdy je třeba zajistit vysokou bezpečnost nejen ssamotného nákladu, ale především okolí a osob. Takové náročné stěhování je vždy lepší nechat na profesionálech!

Jak se stěhují těžká břemena?

Naši pracovníci používají pro stěhování těžkých břemen či trezorů speciálních nosných jeřábů a manipulační techniky. Někdy je totiž jednodušší vyzdvihnout daný předmět do výše, například okny, popřípadě jinými otvory v budově. V případě že to není možné, je vybudována dočasná schodišťová rampa.

Rovněž je velmi důležité taková těžká břemena vybavit vhodnými obaly, aby nedošlo k poškození při stěhování. To samé se týká též prostor, ve kterých se bude s předměty manipulovat, například zjistit správnou ochranu rohů, ochranu skel apod.

Jak správně zařídit stěhování těžkých břemen?

Pro úspěšné stěhování doporučujeme návštěvu našeho konzultanta, který si prohlédne samotné těžké břemeno a jeho okolí. Ná pracovník vše zaměří a navrhne nejlepší možné řešení pro přesun daného předmětu v budově či prostoru. Stejná pravidla platí i pro stěhování strojů.

Poté je třeba navrhnout a připravit nejlepší příjezdovou cestu, nejen pro zajištění autodopravy, ale i pro manipulační techniku. To samé bude třeba v místě vykládky. Proto doporučujeme naší návštěvu, víme přesně na co a jak se podívat a Vy budete mít vše bez starostí. I když máme potřebná pojištění, raději se všem rizikům vyhýbáme a předcházíme jim.

Pro stěhování těžkých břemen je dobré mít pro našeho konzultanta sepsáno:

  • Hmotnost břemene
  • Rozměry břemene
  • Součásti a příslušenství
  • Křehké součástky
  • Další specifika, která se nám budou třeba hodit

Zdarma si objednejte schůzku s naším konzultantem!

Manus pro Vás doporučuje: Před samotným stěhováním těžkých břemen minimálně dva dny dopředu označte informačními štítky příjezdové prostory a cesty. Je předpoklad, že zde bude rozměrná manipulační technika a je vhodné, aby ostatní na tu dobu odstavili svá vozidla. Rovněž pro stěhování samotné bude třeba prostoru k bezpečné manipulaci. Je lepší předejít veškerým rizikům, jedině tak je stěhování těžkých břemen úspěšné a bezpečné.

Stěhování Manus, spol. s r.o.

Stehovani.net - stěhujeme

Stěhování Praha,
stěhování ČR,
firmy, domácnosti,
těžká břemena, stroje,
stěhovací služby.

Volejte stěhovací firmu:
602 294 480
777 294 480
603 275 351

Copyright 2011-2021 (c) | design and webBuilding (c) René Duchek